Address

Konaklar Mh. Akasyalı Cd. No: 26
34330 Beşiktaş İstanbul Türkiye
T: + 90 212 212 60 60 F: +90 212 211 22 22

Küçükbalıklı Mh. Şanlı Cad.
Şimşek Sok. No: 25 16250 Bursa Türkiye
T. +90 224 216 12 00 F. +90 224 216 12 08

Contact Form

Name Surname:
E-Mail:
Write your message:
Enter the letters you see in the picture:
Change Text.

Legislations

 Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
 Bazı Yatır. ve Hizmet. Yap-İşlet - Devret Modeli Yaptırıl. Hk.Kanun (3996)-08.06.1994
 Belediye Kanunu
 Büyükşehir Belediyesi Kanunu -23.07.2004
 Çevre Kanunu
 Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 Devlet İhale Kanunu
 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
 Enerji Verimliliği Kanunu
 Elektrik Piyasası Kanunu
 Enerji Kaynaklarının ve Enerkjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
 Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 İl Özel İdaresi Kanunu
 Kamu İhale Kanunu
 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
 Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
 Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği 
 Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlenmesine İlişkin Genelge
 Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği 
 Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 Ozan Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
 Organik Tarım Kanunu
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmliği İdari Usuller Tebliği
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmliği
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmliği
 Sera Gazi Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği
 Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
 Tarım Kullanılan Organik, OrganoMineral Gübre ve Toprak Düzenleyicileri İle Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik
 Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerde Dair Yönetmelik 
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti Konusunda Görev Verilmesi Esasları Hakkında Yönetmelik
 Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esasaları Belirleyen Yönetmelik
 Tıbbi Atıkların Bertarafı Genelgesi (2010-17)
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik
 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlşkin Yönetmelik 
 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üreitim Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 

SHARE THIS PAGE