Adres

Konaklar Mh. Akasyalı Cd. No: 26
34330 Beşiktaş İstanbul Türkiye
T: + 90 212 212 60 60 F: +90 212 211 22 22

Küçükbalıklı Mh. Şanlı Cad.
Şimşek Sok. No: 25 16250 Bursa Türkiye
T. +90 224 216 12 00 F. +90 224 216 12 08

İletişim Formu

Ad Soyad:
E-Mail:
Notunuz:
Resimde gördüğünüz harfleri kutuya yazınız:
Yazıyı değiştir.

Hammadde, Enerji, Gübre ve RDF Üretimi

Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl artmaktadır, buna karşılık bu talebi karşılayan fosil-yakıt rezervi ise çok daha hızlı bir şekilde azalmaktadır. Bu nedenle fosil yakıt rezervleri yerine temiz bir başka deyişle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı büyük önem kazanmıştır.

  • Evsel ve hayvansal organik atıklar özel tesislerde işleme tabi tutularak biyogaz ve organik gübre üretilmektedir.
  • Üretilen biyogaz, yüksek verimli enerji üretim santrallerinde elektrik ve ısıya dönüştürülmektedir.
  • Elektrik en yakın şebekeye nakledilerek hizmet götürülen bölgenin elektriği büyük oranda buradan sağlanabilmektedir.
  • Üretilen ısı enerjisi, fabrikalarda ve tesislerde ucuz enerji olarak temin edilmektedir.
  • Üretilen elektrik ve ısı enerjisinin küçük bir kısmı sürdürülebilir madde yönetimi tesisinin kendi iç tüketiminde kullanılarak, işletmede SIFIR ÇEVRESEL ETKİ prensibi benimsenmiştir.


Gintem Madde Yönetimi A.Ş, entegre katı atık yönetimindeki uzmanlığını biyogazdan enerji kazanımı ile birleştirerek ülke ekonomisine katkı sunmaktadır. Sürdürülebilir Madde Yönetiminde amaç, tüm atığın bir öz kaynak halinde işlenerek hem hammadde olarak kullanıması hem de enerjinin en yüksek verimlilikte geri dönüştürülmesidir.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY,  RDF)

  • Bu bağlamda geri dönüştürülemeyen/kazanılamayan ambalaj atıkları ve organik atıklar uygun şartlarda işleme tabi tutularak Atıktan Türetilmiş Yakıt (RDF) elde edilmektedir.
  • Bu yakıt gazlaştırılarak yüksek verimli enerji üretim santrallerinde elektrik ve ısı enerji olarak geri kazandırılmaktadır.
  • Çimento fabrikaları gibi atık işleme lisansına sahip ve yüksek enerji ihtiyacı olan tesislere de enerji hammaddesi olarak kaynak yaratılmaktadır.


PAYLAŞ