Adres

Konaklar Mh. Akasyalı Cd. No: 26
34330 Beşiktaş İstanbul Türkiye
T: + 90 212 212 60 60 F: +90 212 211 22 22

Küçükbalıklı Mh. Şanlı Cad.
Şimşek Sok. No: 25 16250 Bursa Türkiye
T. +90 224 216 12 00 F. +90 224 216 12 08

İletişim Formu

Ad Soyad:
E-Mail:
Notunuz:
Resimde gördüğünüz harfleri kutuya yazınız:
Yazıyı değiştir.

Mevzuatlar

Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Bazı Yatır. ve Hizmet. Yap-İşlet - Devret Modeli Yaptırıl. Hk.Kanun (3996)-08.06.1994
Belediye Kanunu
Büyükşehir Belediyesi Kanunu -23.07.2004
Çevre Kanunu
Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Devlet İhale Kanunu
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Enerji Verimliliği Kanunu
Elektrik Piyasası Kanunu
Enerji Kaynaklarının ve Enerkjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
İl Özel İdaresi Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği
Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlenmesine İlişkin Genelge
Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Ozan Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
Organik Tarım Kanunu
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmliği İdari Usuller Tebliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmliği
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmliği
Sera Gazi Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği
Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
Tarım Kullanılan Organik, OrganoMineral Gübre ve Toprak Düzenleyicileri İle Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik
Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerde Dair Yönetmelik
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti Konusunda Görev Verilmesi Esasları Hakkında Yönetmelik
Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esasaları Belirleyen Yönetmelik
Tıbbi Atıkların Bertarafı Genelgesi (2010-17)
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlşkin Yönetmelik
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üreitim Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

PAYLAŞ